Detailed Notes on syarat daftar syarikat sdn bhd ssm

Anda perlu menerangkan maksud nama syarikat yang anda cadangkan dalam Borang Teras atau Super (Seksyen 14). Sekiranya nama yang dicadangkan terdapat kata-kata terkawal atau tanda dagangan, anda harus mendapatkan surat kebenaran daripada pihak berkuasa.

- Jika perjanjian menetapkan syarat bahawa perkongsian masih boleh diteruskan, secara amnya pekongsi yang meninggal dunia akan menerima bayaran berdasarkan sumbangan wangnya kepada perkongsian, pembahagian bagi liabiliti perkongsian dan keuntungan yang belum diagihkan sebelumnya.

Kegagalan mendaftar bukan sahaja boleh dikenakan kompaun tetapi turut boleh menyebabkan perniagaan anda digantung.

Syarikat juga mudah untuk meyakinkan pelabur luar berkenaan kewangan syarikat dengan memberi penyata kewangan yang diaudit.

Kami berkomitmen untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk membantu syarikat anda mencapai kejayaan dan pertumbuhan yang berterusan.

Jika anda memilih business, segala untung bersih yang dijana daripada perniagaan akan dikembalikan kepada anda sebagai ganjaran tetapi liabiliti hutang anda adalah tidak terhad.

Syarikat Sdn Bhd juga mempunyai kelebihan yang lain kerana lebih mudah lulus geran kerajaan atau lulus pinjaman financial institution walaupun dengan jumlah yang besar.

Secara amnya, ianya adalah satu kewajipan untuk anda mendaftar organization SSM sekiranya anda ingin berniaga di Malaysia. Berniaga ini termasuklah secara sampingan atau serius, online atau offline, berniaga produk atau servis dan segala jenis aktiviti yang mendatangkan keuntungan kepada anda.

Senarai lokasi negeri-negeri yang boleh mendapatkan khidmat setiausaha syarikat kami ialah seperti berikut:

Merupakan sebuah firma setiausaha bumiputera yang berpengalaman luas dalam membantu ratusan usahawan dalam mendaftar dan menguruskan syarikat sdn bhd. Pihak kami juga menyediakan servis barikut

We use your own Details for delivering and bettering the website and its contents. By using the web site, you conform to cara daftar sdn bhd murah online ssm the collection and use of data in accordance Along with the Privacy Plan.

Asingkan perbelanjaan peribadi dan perbelanjaan bisnes. Duit bisnes adalah untuk kegunaan bisnes. Pemilik bisnes perlulah mengambil gaji bagi keperluan peribadi.

Anda akan menjadi pengarah dan pemegang saham syarikat anda secara lalai. Penambahan pengarah dan pemegang saham lain boleh dijalankan berdasarkan keperluan anda. Selain itu, anda perlu mendedahkan sama ada pekerja syarikat anda termasuk dalam bahagian Maklumat kepada Agensi.

Jika anda rasa notion anda mempunyai potensi yang besar, tidak ada masalah untuk beroperasi sebagai Sdn Bhd walaupun ini kali pertama anda berniaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *